Ceramah/Taklimat Berkenaan Proses Pembaharuan Sijil Perakuan Kelayakan (CF) Autoklaf dan Kompressor pada 15 Disember 2016

Ceramah/Taklimat Berkenaan Proses Pembaharuan Sijil Perakuan Kelayakan (CF) Autoklaf dan Kompressor telah diadakan pada 15 Disember 2016 jam 10.30 pagi, di Bilik Mesyuarat UKKP. Ceramah/Taklimat ini telah disampaikan oleh wakil pegawai daripada Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (DOSH). 

DSC 0027

DSC 0025

DSC 0039

DSC 0041

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP