Kursus Keselamatan Kimia Pada 24-25 Mei 2017

Kursus ini telah diadakan pada 24-25 Mei 2017 di Auditorium INFORMM. Objektif kursus ini adalah memberi kesedaran tentang risiko bahaya-bahaya bahan kimia dan kesan pendedahannya kepada kesihatan. Kumpulan sasaran bagi kursus ini adalah terbuka kepada staf PTJ Kampus Induk dan Kejuruteraan yang terlibat dengan pengendalian/pengawasan bahan-bahan kimia dan peserta Bridging Programme (yang belum menghadiri kursus).

DSC 0280

Selain daripada itu, peserta diajar secara teori langkah-langkah pengawasan dalam pengendalian, penyimpanan dan pelupusan bahan-bahan kimia termasuk memahami keperluan undang-undang negara yang berkaitan dengan keselamatan kimia, kebuk wasap dan helaian data keselamatan kimia (CSDS). Peserta juga dijelaskan tentang pengurusan dan pelaksanaan peraturan-peraturan keselamatan kimia USM.

DSC 0274

DSC 0273

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP