Kurus Asas Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Untuk Pelajar Tahun Pertama , Kampus Kejuruteraan 2016

UKKP Kampus Kejuruteraan telah menjalankan Kursus Asas Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan kepada semua pelajar tahun pertama Kampus Kejuruteraan, USM bertempat di Dewan Kuliah 7, Kompleks Dewan Kuliah. Kursus dijalankan selama 2 hari iaitu pada 9 dan 16 Oktober 2016 melibatkan semua pelajar daripada Pusat Pengajian Kejuruteraan.

KKP 1st year 1

KKP 1st year 2

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP