Kursus Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) Untuk Pelajar IPS, Staf Projek Sambilan Dan 'Post-Doctoral', Kampus Kejuruteraan 2016

Kursus KKP Untuk Pelajar IPS, Staf Projek Sambilan dan 'Post-Doctoral' telah berjaya dijalankan pada 18 Disember 2016 di Dewan Kuliah 7, Kompleks Dewan Kuliah, USM Kampus Kejuruteraan. Kursus ini memberi pendedahan berkenaan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan universiti, prosedur kecemasan di tempat kerja, dan pendedahan Akta KKP 1994.

IPS 1

IPS 2

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP