Latihan Kawad Kebakaran Bangunan SDB, Desasiswa Jaya, Kampus Kejuruteraan 2016

Pada 6 Disember 2016, kawad kebakaran telah dijalankan di Bangunan SDB Desasiwa Jaya pada jam 10.30 pagi. Latihan ini dikendalikan oleh UKKP dan turut mengendalikan demo pemadaman api menggunakan alat pemadam api.

Kawad

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP