AHLI PAKAR

SENARAI AHLI PAKAR JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Kampus Induk

Nama

PTJ

Bidang Kepakaran

Prof. Madya Dr. Mohd Rodzi Ismail

P.P. Perumahan, Bangunan dan Perancangan

Pencegahan Kebakaran dan Kecemasan

Prof. Dr. Mohd Nazalan Mohd Najimudin

P.P. Sains Kajihayat

Keselamatan Biologi

Prof. Madya Dr Mustafa Fadzil Farid Wajidi

P.P. Pendidikan Jarak Jauh

Keselamatan Biologi

Dr. Khairul Anuar Che Azmi

Pejabat Perundangan

Perundangan

Dr. Mohd Hafiidz bin Jaafar

P.P. Teknologi Industri

Pengurusan KKP dan Penaksiran Risiko

Dr. Gunasunderi Raju

P.P. Pendidikan Jarak Jauh

Keselamatan Kimia

Kampus Kejuruteraan

Nama

PTJ

Bidang Kepakaran

Profesor Dr. Ahmad Zuhairi Bin Abdullah

P.P. Kejuruteraan Kimia

Keselamatan Kimia

Dr. Nur Syazreen Ahmad

P.P. Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Keselamatan Elektrik

En. Mohammad Najhan Awang

P.P. Kejuruteraan Aeroangkasa

Keselamatan Mekanikal

 Kampus Kesihatan

Nama

PTJ

Bidang Kepakaran

Prof. Madya Dr. Aziah Daud

P.P. Sains Perubatan

Kesihatan Pekerjaan

Dr. Mohd Shaharudin Shah Bin Che Hamzah

P.P. Sains Perubatan

Kecemasan

Dr. Nik Min Ahmad

Hospital Universiti Sains Malaysia

Keselamatan Klinikal

En. Mohd Nasrom Mohd Nawi

P.P. Sains Kesihatan

Keselamatan Pekerjaan

IPPT

Nama

Seksyen/Kluster

Bidang Kepakaran

Dr. Ahmad Zaimi bin Abdul Latiff

Klinik Pakar Perunding

Kesihatan Pekerjaan

Pn. Suzana Binti Mat Isa

Seksyen Onkologi, Radiologi dan Perubatan Nuklear

Keselamatan Sinaran

Dr. Jahangir bin Kamaldin

Kluster Perubatan Integratif

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Dr. Siti Razila Binti Abdul Razak

Kluster Sains Onkologi dan Radiologi

Keselamatan Biologi

En. Mohd Basir Bin Abdullah

Makmal Penyelidikan Berpusat

Keselamatan Makmal

Dr. Nor Azlina Binti Khalil

Seksyen Penyelidikan Haiwan

Keselamatan Pengendalian Haiwan

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP