KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) UNTUK PELAJAR SAINS/KEJURUTERAAN TAHUN PERTAMA PADA 11 OKTOBER 2015 DI DEWAN KULIAH X, P.P. SAINS FARMASI

Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) untuk Pelajar Sains/Kejuruteraan Tahun Pertama Pada 11 Oktober 2015 di Dewan Kuliah X, P.P. Sains Farmasi

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP