KEAHLIAN

KEAHLIAN JAWATANKUASA BIOKESELAMATAN USM


Pengerusi :   Seorang Staf Akademik yang dilantik oleh Naib Canselor

Setiausaha : Pegawai Biokeselamatan USM


Ahli Jawatankuasa :  Diitentukan oleh Pengerusi bagi mewakili PTJ/Kampus dan    
                                  mempunyai kepakaran berkaitan Biokeselamatan.

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP