AHLI PAKAR

Ahli Pakar

SENARAI AHLI PAKAR JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Kampus Induk

Nama PTJ Bidang Kepakaran
Prof. Datuk Dr. Omar Shawkataly Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Keselamatan Kimia
Prof. Dato’ Dr. Ahmad Shukri Mustapa Kamal Timbalan Naib Canselor
(HEAA)
Perlindungan Sinaran
Prof. Madya Dr. Mohamed Ismail Mohamed Ibrahim Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Keselamatan Kimia
Prof. Madya Dr. Mohd Rodzi Ismail Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan Pencegahan Kebakaran dan Kecemasan
Prof. Dr. Mohd Nazalan Mohd Najimudin Pusat Pengajian Sains Kajihayat Keselamatan Biologi
Prof. Madya Dr Mustafa Fadzil Farid Wajidi Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Keselamatan Biologi
En. Khairul Anuar Che Azmi Pejabat Perundangan Perundangan

Kampus Kejuruteraan

Nama PTJ Bidang Kepakaran
Prof. Dr. Zainal Ariffin Ahmad P.P. Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral Perlindungan Sinaran
Prof. Madya Dr. Zailani Abu Bakar P.P. Kejuruteraan Kimia Keselamatan Kimia
Dr. Nur Syazreen Ahmad P.P. Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Keselamatan Elektrik
En. Mohammad Najhan Awang P.P. Kejuruteraan Aeroangkasa Keselamatan Mekanikal

 Kampus Kesihatan

Nama PTJ Bidang Kepakaran
Prof. Madya Dr. Aziah Daud P.P. Sains Perubatan Kesihatan Pekerjaan
Prof. Madya Dr. Hjh. Fauziah Mohamad Idris P.P. Sains Perubatan Keselamatan Biologi
Dr. Nik Min Ahmad Hospital Universiti Sains Malaysia Keselamatan Klinikal
En. Mohd Nasrom Mohd Nawi P.P. Sains Kesihatan Keselamatan Pekerjaan

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP