KEAHLIAN

KEAHLIAN JKKPU

Keanggotaan  [Kelulusan Naib Canselor, 14 Januari 2020, No. Rujukan  : USM(UKKP)iv/a Jilid 4]

(a) Pengerusi: Timbalan Naib Canselor (Kelestarian dan Pembangunan Institusi) selaku pengurus yang diberi kuasa oleh majikan [Peraturan 6(1)] 

 (b) Setiausaha: Ketua UKKP selaku Ketua Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Universiti  yang diambil kerja [Peraturan 6(2)]

 (c) Ahli-Ahli:

Berdasarkan Peraturan 5(1) & 5(2), anggota-anggota Jawatankuasa yang lain adalah terdiri daripada wakil-wakil pengurusan dan wakil- wakil pekerja berikut;

Wakil-Wakil Majikan atau Pengurusan

- Pendaftar

- Bendahari

- Pengarah Jabatan Pembangunan & Pengurusan Aset

- Pengarah Pusat Sejahtera

- Pengarah Jabatan Keselamatan

- Seorang Penggawa yang dicalonkan oleh Timbalan Naib Canselor [Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni]

- Setiausaha kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kampus Kejuruteraan

- Setiausaha kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kampus Kesihatan 

- Setiausaha kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan IPPT

- Tidak melebihi 10 anggota yang dicalonkan oleh Pengerusi

Wakil-Wakil Pekerja

- 2 anggota yang dicalonkan oleh KKA USM

- 2 anggota yang dicalonkan oleh PKAP USM

 

KEAHLIAN JKKP KAMPUS KESIHATAN

(a) Pengerusi: Pengarah Kampus Kesihatan selaku pengurus yang diberikuasa oleh majikan [Peraturan 6(1)]

 (b) Setiausaha: Pegawai Sains selaku Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Kampus Kesihatan yang diambil kerja [Peraturan 6(2)]

 (c) Ahli-Ahli:

Berdasarkan Peraturan 5(1) & 5(2), anggota-anggota Jawatankuasa yang lain adalah terdiri daripada wakil-wakil pengurusan dan wakil-wakil pekerja berikut;

Wakil Pengurusan

- Timbalan Pengarah Kampus

- Pengarah HUSM

- Dekan-Dekan Pusat Pengajian

- Pengarah-Pengarah Pusat

- Pegawai Tertinggi Jabatan Pendaftar Kampus Kesihatan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Bendahari Kampus Kesihatan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Pembangunan Kampus Kesihatan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Keselamatan Kampus Kesihatan

- Seorang Penggawa yang dicalonkan oleh Pengarah Kampus

- Pegawai/Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kampus Kesihatan

- Penyelia Keselamatan Sinaran Kampus Kesihatan

- Tidak melebihi 10 anggota yang dicalonkan oleh Pengerusi 

Wakil Pekerja

- 2 anggota yang dicalonkan oleh KKA USM KampusKesihatan

- 2 anggota yang dicalonkan oleh PKAP USM Kampus Kesihatan

 

 KEAHLIAN JKKP KAMPUS KEJURUTERAAN

(a) Pengerusi: Pengarah Kampus Kejuruteraan selaku pengurus yang diberikuasa oleh majikan [Peraturan 6(1)]

 (b) Setiausaha: Pegawai Sains selaku Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Kampus Kejuruteraan yang diambil kerja [Peraturan 6(2)]

 (c) Ahli-Ahli:

Berdasarkan Peraturan 5(1) & 5(2) anggota-anggota Jawatankuasa yang lain adalah terdiri daripada wakil-wakil pengurusan dan wakil-wakil pekerja berikut;

Wakil Pengurusan

- Seorang Dekan atau Pengarah yang dicalonkan oleh Pengerusi

- Pegawai Tertinggi Jabatan Pendaftar Kampus Kejuruteraan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Bendahari Kampus Kejuruteraan

- Pegawai Tertinggi Pusat Kesihatan Kampus Kejuruteraan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Pembangunan Kampus Kejuruteraan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Keselamatan Kampus Kejuruteraan

- Seorang Penggawa yang dicalonkan oleh Pengerusi

- Penyelia Keselamatan Sinaran Kampus Kejuruteraan

- Tidak melebihi 5 anggota yang dicalonkan oleh Pengerusi

Wakil Pekerja

- 2 anggota yang dicalonkan oleh KKA USM Kampus Kejuruteraan

- 2 anggota yang dicalonkan oleh PKAP USM Kampus Kejuruteraan

 

KEAHLIAN JKKP IPPT

(a) Pengerusi: Pengarah IPPT selaku pengurus yang diberikuasa oleh majikan [Peraturan 6(1)]

 (b) Setiausaha: Pegawai Sains selaku Pegawai Keselamatan dan Kesihatan IPPT yang diambil kerja [Peraturan 6(2)]

 (c) Ahli-Ahli:

Berdasarkan Peraturan 5(1) & 5(2) anggota-anggota Jawatankuasa yang lain adalah terdiri daripada wakil-wakil pengurusan dan wakil-wakil pekerja berikut;

Wakil Pengurusan

- Timbalan Pengarah Bahagian Akademik, Pengantarabangsaan & Prestasi Organisasi

- Timbalan Pengarah Bahagian Penyelidikan, Penerbitan & Inovasi

- Timbalan Pengarah Bahagian Klinikal, Kelestarian & Piawaian

- Pegawai Tertinggi Seksyen Pengurusan IPPT/Jabatan Pendaftar

- Pegawai Tertinggi Seksyen Kewangan IPPT/Jabatan Bendahari

- Pegawai Tertinggi Seksyen Kejuruteraan IPPT/Jabatan Pembangunan

- Pegawai Tertinggi Seksyen Keselamatan IPPT/Jabatan Keselamatan

- Seorang daripada Ketua Kluster yang dicalon oleh Pengerusi

- Tidak melebihi 5 ahli yang dicalon oleh Pengerusi

Wakil Pekerja

- 2 ahli yang dicalonkan oleh KKA USM IPPT

- 2 ahli yang dicalonkan oleh PKAP USM IPPT

 

 

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP