Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP) | Universiti Sains Malaysia

KEAHLIAN

KEAHLIAN JKKPU

Keanggotaan  [Kelulusan Naib Canselor, 14 Januari 2020, No. Rujukan  : USM(UKKP)iv/a Jilid 4]

(a) Pengerusi: Timbalan Naib Canselor (Kelestarian dan Pembangunan Institusi) selaku pengurus yang diberi kuasa oleh majikan [Peraturan 6(1)] 

 (b) Setiausaha: Ketua UKKP selaku Ketua Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Universiti  yang diambil kerja [Peraturan 6(2)]

 (c) Ahli-Ahli:

Berdasarkan Peraturan 5(1) & 5(2), anggota-anggota Jawatankuasa yang lain adalah terdiri daripada wakil-wakil pengurusan dan wakil- wakil pekerja berikut;

Wakil-Wakil Majikan atau Pengurusan

- Pendaftar

- Bendahari

- Pengarah Jabatan Pembangunan & Pengurusan Aset

- Pengarah Pusat Sejahtera

- Pengarah Jabatan Keselamatan

- Seorang Penggawa yang dicalonkan oleh Timbalan Naib Canselor [Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni]

- Setiausaha kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kampus Kejuruteraan

- Setiausaha kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kampus Kesihatan 

- Setiausaha kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan IPPT

- Tidak melebihi 10 anggota yang dicalonkan oleh Pengerusi

Wakil-Wakil Pekerja

- 2 anggota yang dicalonkan oleh KKA USM

- 2 anggota yang dicalonkan oleh PKAP USM

 

KEAHLIAN JKKP KAMPUS KESIHATAN

(a) Pengerusi: Pengarah Kampus Kesihatan selaku pengurus yang diberikuasa oleh majikan [Peraturan 6(1)]

 (b) Setiausaha: Pegawai Sains selaku Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Kampus Kesihatan yang diambil kerja [Peraturan 6(2)]

 (c) Ahli-Ahli:

Berdasarkan Peraturan 5(1) & 5(2), anggota-anggota Jawatankuasa yang lain adalah terdiri daripada wakil-wakil pengurusan dan wakil-wakil pekerja berikut;

Wakil Pengurusan

- Timbalan Pengarah Kampus

- Pengarah HUSM

- Dekan-Dekan Pusat Pengajian

- Pengarah-Pengarah Pusat

- Pegawai Tertinggi Jabatan Pendaftar Kampus Kesihatan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Bendahari Kampus Kesihatan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Pembangunan Kampus Kesihatan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Keselamatan Kampus Kesihatan

- Seorang Penggawa yang dicalonkan oleh Pengarah Kampus

- Pegawai/Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kampus Kesihatan

- Penyelia Keselamatan Sinaran Kampus Kesihatan

- Tidak melebihi 10 anggota yang dicalonkan oleh Pengerusi 

Wakil Pekerja

- 2 anggota yang dicalonkan oleh KKA USM KampusKesihatan

- 2 anggota yang dicalonkan oleh PKAP USM Kampus Kesihatan

 

 KEAHLIAN JKKP KAMPUS KEJURUTERAAN

(a) Pengerusi: Pengarah Kampus Kejuruteraan selaku pengurus yang diberikuasa oleh majikan [Peraturan 6(1)]

 (b) Setiausaha: Pegawai Sains selaku Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Kampus Kejuruteraan yang diambil kerja [Peraturan 6(2)]

 (c) Ahli-Ahli:

Berdasarkan Peraturan 5(1) & 5(2) anggota-anggota Jawatankuasa yang lain adalah terdiri daripada wakil-wakil pengurusan dan wakil-wakil pekerja berikut;

Wakil Pengurusan

- Seorang Dekan atau Pengarah yang dicalonkan oleh Pengerusi

- Pegawai Tertinggi Jabatan Pendaftar Kampus Kejuruteraan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Bendahari Kampus Kejuruteraan

- Pegawai Tertinggi Pusat Kesihatan Kampus Kejuruteraan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Pembangunan Kampus Kejuruteraan

- Pegawai Tertinggi Jabatan Keselamatan Kampus Kejuruteraan

- Seorang Penggawa yang dicalonkan oleh Pengerusi

- Penyelia Keselamatan Sinaran Kampus Kejuruteraan

- Tidak melebihi 5 anggota yang dicalonkan oleh Pengerusi

Wakil Pekerja

- 2 anggota yang dicalonkan oleh KKA USM Kampus Kejuruteraan

- 2 anggota yang dicalonkan oleh PKAP USM Kampus Kejuruteraan

 

  • Hits: 5887
BADAN AGENSI KERAJAAN

skmm  jkjr  miosh  sirim  uem enviro  perkeso  tenaga  lpta  nuklear 
  JAS  niosh  cidb  mkn  B OMBA  BIO  jjkp  jpam   MBKKP

Kampus INDUK

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
Universiti Sains Malaysia,
11800 Pulau Pinang


No Tel : 04-6534078 
No Fax : 04-6534405 
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  icon admin

Kampus kejuruteraan

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
Universiti Sains Malaysia, 14300 Nibong Tebal SPS, Pulau Pinang

No Tel : 04-5995523
No Fax : 04-5942569
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kampus kesihatan

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)

Pejabat Pengarah Kampus, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan

No Tel : 09-7671016

No Fax : 09-7671017
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

All Rights Reserved UKKP Universiti Sains Malaysia © 2023