Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP) | Universiti Sains Malaysia

FUNGSI

JPSU (Fungsi)

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PERLINDUNGAN SINARAN UNIVERSITI (JPSU)

1.    Mengenalpasti keperluan infrastruktur (termasuk keperluan kewangan dan latihan) supaya kawalan dan kawalseliaan tenaga atom dapat dilaksanakan secara berkesan.

2.    Memastikan pematuhan Program Perlindungan Sinaran yang diterimapakai adalah selaras dengan arahan dan kehendak AELB.

3.    Memastikan aspek keselamatan dan sekuriti dinilai keberkesanannya sebelum dilaksanakan ke atas kemudahan dan bahan radioaktif.

4.    Memastikan Pelan Sekuriti dan Penilaian Ancaman memenuhi kehendak sekuriti dan keselamatan di kemudahan sebelum dikemukakan kepada AELB untuk kelulusan.

5.    Memberi nasihat kepada pemegang lesen berkenaan aspek keselamatan, sekuriti dan kawal seliaan peralatan sinaran.

6.    Menerapkan budaya keselamatan dan budaya sekuriti kepada semua pekerja sinaran.

  • Hits: 4213
BADAN AGENSI KERAJAAN

skmm  jkjr  miosh  sirim  uem enviro  perkeso  tenaga  lpta  nuklear 
  JAS  niosh  cidb  mkn  B OMBA  BIO  jjkp  jpam   MBKKP

Kampus INDUK

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
Universiti Sains Malaysia,
11800 Pulau Pinang


No Tel : 04-6534078 
No Fax : 04-6534405 
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  icon admin

Kampus kejuruteraan

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
Universiti Sains Malaysia, 14300 Nibong Tebal SPS, Pulau Pinang

No Tel : 04-5995523
No Fax : 04-5942569
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kampus kesihatan

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)

Pejabat Pengarah Kampus, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan

No Tel : 09-7671016

No Fax : 09-7671017
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

All Rights Reserved UKKP Universiti Sains Malaysia © 2023