KEAHLIAN

KEAHLIAN DAN KEANGGOTAAN JPSU

Pengerusi : Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

                    Orang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL)

Setiausaha: Pegawai Perlindungan Sinaran Universiti

Ahli-Ahli    : Pegawai-Pegawai Perlindungan Sinaran PTJ

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP