Penafian

USM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman web ini.

Laman web ini sesuai di layari menggunakan Internet Explorer Version 6.0 dan ke atas, Mozilla Firefox 1.x dan ke atas, Opera, Chrome dan pelayar web yang lain.Jika anda menggunakan pelayar web versi terdahulu, sesetengah paparan laman web mungkin tidak boleh di akses sepenuhnya. Pelayar web mestilah menyokong Javascript, Cascading Style Sheet, warna, format teks dan fungsi asas yang lain.

Resolusi paparan yang bersesuaian untuk memaparkan laman web adalah 800 x 600 dan 1024 x 768 piksel. Resolusi 1024 x 768 adalah di galakkan.

Laman web ini juga menggunakan fail format PDF yang memerlukan perisian Adobe Acrobat Reader untuk memudahkan capaian. Sila muat turun prisian tersebut dari laman web berikut:http://get.adobe.com/reader

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP