Pemeriksaan Pematuhan Terma dan Syarat Kelulusan Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan (LBK) Ke Fasiliti Penyelidikan Di USM  Pada 16 Mac 2020 (Isnin)

Jabatan Biokeselamatan dan Jawatankuasa Kecil di bawah GMAC (JKG-Pemantauan) seramai 5 orang telah mengadakan pemeriksaan di beberapa makmal di INFORMM dan Pusat Pengajian Sains Kajihayat pada 16 Mac 2020 (Isnin) bermula pada jam 9.00 pagi. 
 
thumbnail e6767d90 a887 47e0 a771 5839d93897d8
 
Pemeriksaan bertujuan bagi memastikan terma dan syarat kelulusan LBK untuk aktiviti pemberitahuan yang telah diluluskan oleh LBk dipatuhi oleh penyelidik utama.
 
thumbnail f5c352a0 55ea 4988 89ea 96ffdf08d539

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP