Jawatankuasan Perlindungan Sinaran (JPSU)

 • Struktur

 • Fungsi

  BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PERLINDUNGAN SINARAN UNIVERSITI (JPSU)

  1. Mengenalpasti keperluan infrastruktur (termasuk keperluan kewangan dan latihan) supaya kawalan dan kawalseliaan tenaga atom dapat dilaksanakan secara berkesan.

  2. Memastikan pematuhan Program Perlindungan Sinaran yang diterimapakai adalah selaras dengan arahan dan kehendak AELB.

  3. Memastikan aspek keselamatan dan sekuriti dinilai keberkesanannya sebelum dilaksanakan ke atas kemudahan dan bahan radioaktif.

  4. Memastikan Pelan Sekuriti dan Penilaian Ancaman memenuhi kehendak sekuriti dan keselamatan di kemudahan sebelum dikemukakan kepada AELB untuk kelulusan.

  5. Memberi nasihat kepada pemegang lesen berkenaan aspek keselamatan, sekuriti dan kawal seliaan peralatan sinaran.

  6. Menerapkan budaya keselamatan dan budaya sekuriti kepada semua pekerja sinaran.

 • Keahlian

  KEAHLIAN DAN KEANGGOTAAN JPSU

  Pengerusi : Timbalan Naib Canselor (Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat)

  Orang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL)

  Setiausaha: Pegawai Perlindungan Sinaran Universiti

  Ahli-Ahli : Pegawai-Pegawai Perlindungan Sinaran PTJ

Kampus INDUK


Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
Universiti Sains Malaysia,
11800 Pulau Pinang


No Tel : 04-6534078 
No Fax : 04-6534405 
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kampus kejuruteraan


Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
Universiti Sains Malaysia, 14300 Nibong Tebal SPS, Pulau Pinang

No Tel : 04-5995523
No Fax : 04-5942569
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kampus kesihatan


Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)

Pejabat Pengarah Kampus, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan

No Tel : 09-7671016

No Fax : 09-7671017
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pautan Luar


skmm jkjr sirim uem enviro perkeso

tenaga lpta nuklear niosh cidb 

mkn B OMBA BIO jpam MBKKP

All Rights Reserved UKKP Universiti Sains Malaysia © 2024  |  icon admin