Kawad Kebakaran di Pusat Pengajian Sains Perubatan - Blok 15, 19 dan 22 pada 16 Mei 2018

Satu latihan kawad kebakaran telah dijalankan bagi bangunan Pusat Pengajian Sains Perubatan blok 15,19 dan 22 pada jam 8.30 pagi. Latihan kawad kebakaran ini telah melibatkan beberapa unit seperti  Unit Kualiti, Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi,  Unit Telefonis, Pusat Pengajian Bahasan Literasi dan Terjemahan, Bahagian Pengajian Siswazah, Bahagian Penyelidikan, Bahagian Pentadbiran, Unit Makmal Informatik Perubatan, Makmal Penyelidikan Pusat, Makmal Pelbagai Guna, Jabatan Keselamatan dan juga Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan.

SAM 7570

SAM 7568

SAM 7565

SAM 7573

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP